Tjenester

Glasskjæring
Bearbeidingsprosessen for flatt glass begynner med skjæring av glasset. W-Glass har en helautomatisk skjærelinje fra LISEC, av type GTI PETER LISEC / ATH-3, ESL – 37/33 RS, BTH – 6. Vi skjærer glatt glass med tykkelse 4mm til 19mm og med mål inntil 3210 x 6000mm.

Sliping av glasskanter
I produksjonsprosessen benytter vi en tosidig kantslipelinje fra BOTTERO.

Boring og sliping av åpninger og spesialformer
INTERMAC MASTER BEVEL er vår helautomatisk arbeidsbenk (CNC), som gjør det mulig å tilby våre kunder bearbeiding av flatt glass med både åpninger og spesielle former. Intermac Master Bevel muliggjør boring av vanlige store åpninger, fresing av glass og kantbearbeiding med spesialformer på glass med mål inntil 1470 x 2900mm.

Boring av åpninger
Dersom glassene du bestiller behøver åpninger benytter vi en borebenk fra italienske ZAFFERRAN til jobben, som gjør det mulig å lage de åpninger du ønsker med diameter 4-45mm. Større åpninger og åpninger slipt på innsiden gjøres derimot med den helautomatiske Intermac Master Bevel CNC-benken.

Rengjøring av glass
Før herding er det svært vesentlig at glasset er rent. For dette formålet benytter vi en tyskprodusert vaskemaskin for flatt glass fra BENTELER

Herding av glass
Herding av flatt glass er en prosess for termobehandling der glasset varmes opp i en spesialovn inntil smeltepunktet, før det kjøles raskt ned med luft. Under herdingen blir glasset fem til åtte ganger mer motstandsdyktig mot ytre påvirkning. Når et herdet glass knuses blir glassbitene små og med runde kanter, noe som hindrer at det oppstår alvorligere skade.
W-Glass har en herdelinje fra verdenslederen innen herdingsovner GLASTON, i serien TAMGLASS HTF III, og med den kan vi herde glass for våre kunder med minimale mål 280 x 100mm og maksimale mål 2090 x 3600mm

Laminering
Laminert glass består av to eller flere glasslag, og mellom dem benyttes enten PVB folie (folielaminat) eller spesialharpiks (harpikslaminat). Ved eventuell knusing blir glassbitene hengende igjen i folien eller harpiksen. For glassoverflater med større krav til sikkerhet er det anbefalt å benytte både herding og laminering av glasset (herdet laminat).
W-Glass tilbyr i samarbeid med sine partnere laminerte glass med mål inntil 3210 x 6000mm

Våre faser for bearbeiding av glass:

norra