Tjänster

Glasskärning
Bearbetning av planglas börjar med beskärning. W-Glass innehar företaget LISEC:s helautomatiska monteringsband GTI PETER LISEC / ATH-3, ESL – 37/33 RS, BTH – 6. Vi skär planglas från 4mm till 19mm i storlekar upp till 3210 x 6000mm.

Slipning av glaskanter
I vår produktion använder vi oss av en slipband för tvåsidig slipning av kanter från företaget BOTTERO. BOTTERO TITAN 220 N är en modern helautomatisk slipmaskin, som möjliggör slipning av glas i tjockleken 4 till 19 mm i den maxstorleken 2000x3600mm.

Borrning och slipning av former och öppningar
INTERMAC MASTER BEVEL är vår helautomatiska bänk (CNC), med vilken vi kan erbjuda våra klienter öppningar samt plana ytor i olika former för planglas. Med Intermac Master Bevel borrar vi vida öppningar, valsar glaset, utför kantbearbetning av glas i olika former i storlek upp till 1470 x 2900mm.

Borrning av öppningar
Om glaset du beställt behöver hål, använder vi den italienskproducerade maskinen ZAFFERRAN för att borra, med vilken det går att göra hål i storleken 4-45 mm. Att borra hål större än detta, eller hål som är polerade på insidan gör vi med den helautomatiska Intermac Master Bevel CNC.

Glasrengöring
Att glaset är rent är viktigt för värmeprocessen. Vi använder oss av rengöringsmaskinen BENTELER för planglas, som är tillverkad i Tyskland.

Glashärdning
Härdning av glas är en värmebehandling där glaset i särskild ugn hettas upp till smältpunkten varpå den snabbt luftkyls. Under härdningen stärks glasets motståndsskraft mot yttre faktorer fem till åtta gånger. Ifall det härdade glaset går sönder är glasbitarna mycket små och med runda kanter, vilket förhindrar risken för svåra skador.
W-Glass innehar den världsledande producenten för härdat glas GLASTON TAMGLASS HTF III seriens härdningsmaskin, vilken härdar glas med minsta tjocklek 280 x 100mm och max 2090 x 3600mm.

Laminering
Laminerat glas består av två eller flera skikt, mellan vilka det är PVB plastfilm (laminerad film) eller speciell harts (hartslaminerad). Lämpligtvis bör glaset vara både härdat och laminerat då det ska placeras på platser med högre säkerhetskrav (härdad laminat). W-Glas i samarbete med sina partners erbjuder laminerat glas i storlekar upp till 3210 x 6000mm

Våra glasbearbetningsetapper:

rootsi