W-Glass OÜ on taotlenud Ettevõtte Arendamise Sihtasutuselt (EAS) “ Ettevõtte Arenguprogrammi“ raames vahendeid uute innovaatiliste toodete turule toomiseks perioodil 2017. a. kuni 2018. a. ja uute innovaatiliste toodete abil eksporditegevuse laiendamiseks.
Projekti käigus arendame välja uued innovaatilised valmistooted ning loome nende turustamiseks vajalikud tingimused. Arendame oluliselt ka oma kõrgema lisandväärtusega keerukate klaasitöötlusteenuste portfelli. Seeläbi oleme välisturgudel konkurentsivõimelisemad ning suudame saavutada kiiremini oma kasvueesmärke.

Arengutoetuse projekt saab tuge Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning projekti kogumaksumus on 1 428 514 eurot, millest toetussumma on 499 979.90 eurot. Projekti kestvus 23.03.2017-30.04.2018. a.