Användbara anordningar

Glasskärning
Bearbetning av planglas börjar med beskärning. W-Glass innehar företaget LISEC:s helautomatiska monteringsband GTI PETER LISEC/ATH-3, ESL – 37/33 RS, BTH – 6. Vi skär planglas från 4 mm till 19 mm i olika storlekar upp till 3210 x 6000 mm.

Lisec-300x198

Slipning av glaskanter
I vår produktion använder vi oss av en BOTTERO slipband för tvåsidig slipning av kanter. BOTTERO TITAN 220 N är en modern helautomatisk slipmaskin, som möjliggör slipning av glas i tjocklek 4 till 19 mm i maxstorleken 2000 x 3600 mm.

Borrning och slipning av öppningar och former
INTERMAC MASTER BEVEL är vår helautomatiska bänk (CNC) med vilken vi kan erbjuda våra kunder bearbetning av både planglasets öppningar och plana ytor i olika former. Med Intermac Master Bevel borrar vi vida öppningar, valsar glaset, utför kantbearbetning av glas i olika former i storlekar upp till 1470 x 2900 mm.

Borrning av öppningar
Om beställda glas behöver öppningar använder vi den italienska maskinen ZAFFERRAN för borrning av öppningar i storlekar 4-45 mm. Borrning av större hål eller slipade hål på glasets insida utförs med hjälp av helautomatisk Intermac Master Bevel CNC.

Glashärdning
Härdning av planglas är en process av värmebehandling. Under härdningen upphettas glas i en särskild ugn till smältpunkten varefter det snabbt luftkyls. Härdningen gör glas fem till åtta gånger mer motståndskraftigt mot yttre faktorer. Glasbitarna som förekommer efter härdat planglas splittrar är mycket små och med runda kanter som undviker risk för större skador.

W-Glass innehar GLASTON TAMGLASS HTF III seriens härdningsmaskin från den världsledande tillverkaren för härdat glas. Med maskinen kan vi härda glas får våra kunder i min storlek 280 x 100 mm och max storlek 2090 x 3600 mm.

Laminering
Laminerat glas består av två eller flera skikt. Mellan skikt används PVB plastfilm (laminerad film) eller speciell harts (hartslaminat). Vid lämplig splittring av glas ska glasbitarna stå på film eller harts. Eventuellt bör glaset vara både härdat och laminerat då det ska placeras på platser med högre säkerhetskrav (härdat laminat).

W-Glass i samarbete med sina samarbetspartner erbjuder laminerat glas i storlekar upp till 3210 x 6000 mm.