Karastatud klaas

Klaasi karastusprotsessi käigus töödeldakse klaasi termiliselt, kuumutades seda
spetsiaalses karastusahjus sulamistemperatuurini (Ca 700 kraadi sõltuvalt klaasi
paksusest) ning seejärel jahutatakse kiiresti.

Purunemise korral killuneb termiliselt karastatud klaas paljudeks väikesteks
tükkideks, mille servad on tavaliselt nürid

Kuna termiliselt karastatud klaasi ei saa enam peale karastamist lõigata,
puurida ega lihvida, tuleb kõik töötlused teha enne karastamist.

Standard

Ettevõtte W-Glass poolt karastatud klaas vastab standardile EVS-EN 12150

See Euroopa standard määrab kindlaks monoliitse, sileda, termiliselt
karastatud, ehituses kasutamiseks ettenähtud turvaklaasi tolerantsid,
tasapinnalisuse, servatöötluse, killunemise ning füüsikalised ja mehaanilised
omadused.