Om härdat glas

Härdning av planglas är en process av värmebehandling. Under härdningen upphettas glas i en särskild ugn till smältpunkten (ungefär 700 grader beroende på glasets tjocklek) varefter det snabbt luftkyls.

Glasbitarna som förekommer efter härdat planglas splittrar är mycket små och med runda kanter.

Eftersom det inte är möjligt att skära, borra eller slipa termiskt härdat glas efter härdningen ska samtliga behandlingar utförs innan härdningen.

Standard

Härdat glas som tillverkas av W-Glass uppfyller standard EVS-EN 12150

Denna eurostandard fastställer de toleranser, planhet, kantbehandling, splittring och fysiska och mekaniska egenskaper för monolitiskt, fint, termiskt härdat säkerhetsglas för byggnation.