Ansatte

I produksjons- og næringslokalene til W-Glass arbeider det til daglig til sammen over 80 ansatte som i sitt arbeid bærer våre felles verdier som inneholder:

Pålitelighet

Vi holder leveringsfrister hele året.

Fleksibilitet

Vi er fleksible og vi tilbyr også hurtiglevering.

Ambisiøsitet

Ønske om å bli Nordens største glassbehandler.

Produksjon med høy kvalitet

Vi behandler til sammen ca 400 000 m2 glass i året som inneholder flere enn 60 ulike glasstyper.

Nyskapende

Stadig fornyelse av maskiner og utstyr, verdsettelse av produktutvikling.

Vi ønsker å tilby både våre nåværende og fremtidige ansatte et godt, trygt og utfordrende arbeidsmiljø der absolutt alle ansatte har mulighet til å utvikle seg både individuelt og som team.