Sosialt ansvar

I løpet av de 20 årene vi har drevet dette selskapet, har vi i økende grad gått ut fra den bærekraftige tankegangen, og i denne prosessen har vi gjort prinsipielle endringer mot miljøvennligere produksjon. Vi opplever økt ansvar både på organisasjons- og regionalt nivå. Å ta ansvar betyr imidlertid implementering og håndheving av reelle og synlige resultater.

For å opprettholde kontinuiteten og følge med på resultatene har vi utviklet en handlingsplan for grønnere fotavtrykk i organisasjonen. Det kan for eksempel være ansvarlig bruk av elektrisitet, vann, flatt glass, tre eller lamineringsfilm i produksjonsprosessene våre – de alle er eksepsjonelt viktige produksjonsressurser for oss som skal håndteres bærekraftig. Ikke minst har vi en veldig klar visjon for fremtiden som handler om hvordan vi kunne gjøre produksjonen vår enda miljøvennligere og hvordan vi systematisk kunne redusere vårt CO2-avtrykk.

Som en samfunnsansvarlig arbeidsgiver ønsker vi å skape en trygg arbeidsplass på regionalt nivå, en arbeidsplass der hver enkelt medarbeider føler seg ønsket og verdsatt i fellesskapet. Målet med motivasjonspakken som tilbys av W-Glass, er å veilede ansatte mot livslang utvikling, å skape et gjensidig respektfullt arbeidsmiljø og å legge til for at lagånden skulle oppstå og bli værende.

 

 

Råvarer og produksjonsressurser

 

Vi anskaffer råvarene som trengs for produksjonsprosessene våre fra verdens ledende produsenter – alt nødvendig glass fra glassprodusentene Pilkington og AGC Flat Glass, 95 % av lamineringsfilmen kjøper vi fra den tyske produsenten Kuraray Europe GmbH. Vi velger leverandørene som støtter den grønne tankegangen og bruker mer gjenbrukte/resirkulerte materialer når de produserer råvarene.

Som en produksjonsbedrift vet vi hvor store mengder med strøm vi trenger i vårt daglige arbeid. Det er derfor vi innen året 2025 ønsker å produsere selv 30 % av all elektrisiteten vi trenger – ved å bruke vår egen park for fornybar energi. Vi dekker det gjenværende elektrisitetsbehovet med strømmen fra Eesti Energia som produserer 40 % av strømmen av fornybar energi.

Vi tar konkrete skritt for å redusere vårt CO2-avtrykk og planter skog regelmessig. Totalt har vi plantet over 30,2 hektar med gran- og furuplanter i Saku kommune og Läänemaa fylke i Estland. Det er omtrent 68 500 planter til sammen!

I tillegg til strøm er det viktig for oss i W-Glass at vi bruker vann på en fornuftig og gjennomtenkt måte i produksjonen vår. Derfor gjenbruker vi vann i produksjonsprosessen. Vi har en framtidsvisjon om å bruke regnvann som teknisk vann.

I tillegg til strøm og vann streber vi etter å bruke produksjonsressursene våre så effektivt som mulig og å optimalisere bruken av flatt glass på en måte som etterlater minst mulig rester. Vi samler glassrestene sammen og bruker 1,3 % av dem selv til produksjon av glassprøver og sender resten til gjenvinningsanleggene for gjenbruk, der glassrestene får et nytt liv. Også treavfall fra riving/bygging av glasstativer og folie brukt for pakking resirkuleres separat.

 

Skapere av en kontinuerlig og trygg arbeidsplass

 

På regionalt nivå ønsker vi å bidra kontinuerlig til økonomisk utvikling og være skapere og bevarere av en trygge arbeidsplass. Vi verdsetter alle våre ansatte og mener at hver enkelt av oss fortjener det beste og bidrar til organisasjonen. Når vi skaper arbeidsmiljøet, har vi tatt utgangspunkt i ønsket om å gi de ansatte et best mulig miljø for å utvikle seg, lære og vokse sammen med kollegene.

Vi garanterer alle ansatte i W-Glass uten unntak:

  • Like muligheter. W-Glass-teamet tolererer ikke diskriminering, vi tilbyr like muligheter til både menn og kvinner, uavhengig av alder, etnisitet eller religiøs bakgrunn.
  • Balanse mellom arbeid og privatliv. Vi tar hensyn til de ansattes ønsker og behov ved å tilby en fleksibel arbeidsplan.
  • Nødvendig opplæring på arbeidsplassen. Vi garanterer best mulig opplæring og støtte for alle nyansatte både i produksjonsenheten og på kontoret.
  • Deltakelse i fellesarrangementer og merkedager – bursdag, barnefødsel, jul, fastelavn og mye mer.