Salgsbetingelser

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Disse salgsbetingelsene for W-Glass OÜs bestillingssystem (heretter: bestillingssystemet) (heretter: betingelsene) gjelder ved bestilling fra bestillingssystemet til W-Glass OÜ på nettadressen: https://www.w-glass.eu. Varene selges av W-Glass OÜ (heretter: selgeren), adresse Tööstuse 47, 10416 Tallinn, organisasjonsnummer 10823375, tel +372 612 0601, e-postadresse info@w-glass.eu. Betingelsene gjelder for alle rettslige forhold mellom selgeren og alle personer (heretter: kunden) som bestiller varer gjennom bestillingssystemet til W-Glass.

1.2. Selgeren har rett til ensidig å endre og supplere betingelsene ved å publisere de nye betingelsene på nettadressen https://www.w-glass.eu/ muugitingimused/. Dersom kunden bestiller før endrede betingelser trer i kraft, anvendes betingelsene som gjaldt på tidspunktet bestillingen ble gjort.

1.3. Kunden kan lagre, trykke ut og dersom nødvendig reprodusere betingelsene før kjøpet og kunden godtar betingelsene ved bestilling i bestillingssystemet.

1.4. Ved bestilling i bestillingssystemet anvendes det i tillegg til betingelsene lovgivning som gjelder i Republikken Estland.

 

2. BESTILLING

2.1. Kunden fyller ut alle nødvendige informasjonsfelt som gjelder bestillingen i bestillingssystemet.

2.2. Selgeren sender e-post med bestillingsbekreftelse til e-postadressen oppgitt av kunden.

2.3. Kunden bekrefter bestillingsbekreftelsen sendt til e-postadressen og godtar dermed alle data oppgitt i bestillingsbekreftelsen.

2.4. Avtalen mellom selgeren og kunden trer i kraft etter bekreftelse av bestillingen.

2.5. For endring av bestilling etter bekreftelse av bestillingen av kunden gjelder et pristillegg på 50 euro som et minimum.

2.6. Selgeren oversender kunden betalingsinformasjon (faktura) per e-post.

 

3. BETALING

3.1. Kunden betaler prisen for kjøpte varer fullt innen betalingsfristen angitt på fakturaen og et leveringsgebyr i henhold til salgsbetingelsene punkt 4.

3.2. Ved manglende betaling innen betalingsfrist og forsinket betaling av fakturaen utstedt basert på bestillingsbekreftelse belastes 0,25 % forsinkelsesrente på skyldig beløp per dag inntil full betaling er utført.

 

4. MOTTAK AV VARER

4.1. Mottak av varer fra W-Glass

4.1.1 Varene utleveres fra produksjonslokalene til W-Glass i åpningstidene.

4.1.2. Varene overleveres kunden på grunnlag av bestillingsnummer.

4.1.3. Selgeren står ikke ansvarlig for skade påført kunden dersom en tredje part har av grunner som ikke skyldes selgeren fått tilgang til en kopi av fakturaen eller til det unike bestillingsnummeret og varene på grunnlag av det er blitt utlevert.

4.1.4. Produktene skal hentes fra lageret innen 3 virkedager etter bekreftet leveringsdato. Dersom varene må lagres lenger, betaler kunden lagringsgebyr 5 euro/m2 per dag. Moms på 20 % tillegges prisen.

4.1.5 Ved utlevering av varer fra produksjonslokalene til W-Glass, tillegges ingen fraktgebyr.

4.1.6. Risikoen for varene overføres kunden fra tidspunktet kunden mottar varen.

4.2. Levering med bud

4.2.1. Kunden skal sørge for at leverte varer mottas til avtalt tid og adresse.

4.2.2. Ved mottak av varer forplikter kunden seg til å fjerne emballasjeplasten forsiktig rundt paller med glass uten å skade produktene.

4.2.3. Dersom kunden ved mottak av varer oppdager at han/hun har mottatt feil eller mangelfulle varer eller at varene er skadet skal selgeren informeres umiddelbart.

4.2.4. W-Glass OÜ forbeholder seg retten til å stoppe leveranser til kunden dersom kunden ikke har betalt for sine tidligere bestillinger.

 

5. STANDARD

5.1. Standarden EN 12150-1 for herdet glass foreskriver krav til permanent merking av glassene som skal inneholde følgende informasjon: produsentens navn eller varemerke, europeisk standard EN 12150-1.

Dersom kunden har bestilt glass uten herdestempelet til W-Glass OÜ, utstedes ikke samsvarsattesten for bestillingen.

 

6. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

6.1. Selgeren har rett til å bruke (inkludert behandle) personopplysninger levert av kunden og annen informasjon i forbindelse med kjøp i samsvar med gjeldende lov i den grad det er nødvendig for å gjennomføre bestillingen foretatt av kunden gjennom bestillingssystemet på nettstedet til W-Glass.

6.2 Selgeren behandler kundens personopplysninger med følgende formål:

6.2.1. gjennomføring av bestillinger gjort via bestillingssystemet;

6.2.2. administrasjon av kundeforhold via bestillingssystemet og kommunikasjon med kunden;

6.2.3. svare på forespørsler fra kunden;

6.2.4. legitim interesse;

6.2.5. undersøkelse av forbruksvaner;

6.2.6. utarbeidelse av salgsstatistikk;

6.2.7. administrasjon og utvikling av bestillingssystemets muligheter.

6.3. Selgeren anvender alle tiltak (inkludert administrative, tekniske og fysiske tiltak) for beskyttelse av kundens personopplysninger. Kun bemyndigete personer har tilgang til å endre og behandle opplysninger.

6.4. Kunden har til enhver tid rett til å innhente personopplysningene fra selgeren som angår ham/henne, rett til å kreve korrigering og overføring av kundens personopplysninger og avslutning av behandling av personopplysninger. Ber om at slike forespørsler oversendes W-Glass OÜ elektronisk på e-mailadresse info@w-glass.eu, med forklarende tittel “Personopplysninger”. For å ivareta sikkerheten av behandlingen av personopplysninger må kunden underskrive forespørselen elektronisk. Selgeren har rett til å la være å behandle kundens forespørsel dersom det ikke er mulig å identifisere kunden eller dersom personopplysningene ikke kan overfører på en sikker måte.

6.5. Dersom kunden finner at kundens rettigheter under behandlingen av personopplysninger innenfor rammen av bestillingssystemets tjenester blir brutt, har kunden rett til å kontakte W-Glass OÜ per e-post info@w-glass.eu, samt Datatilsynet og retten.

 

7. BRUK AV COOKIES

7.1. Bestillingssystemet bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som kundens nettleser lagrer automatisk på enheten som kunden bruker. Informasjonskapsler brukes til å samle informasjon om kundens måte å bruke bestillingssystemet på med formål å tilby kunden bedre brukeropplevelse.

7.2. Bestillingssystemet bruker følgende informasjonskapsler:

7.2.1. sesjonskapsler for å muliggjøre bruk av bestillingssystemet;

7.2.2. permanente informasjonskapsler med formål å huske kundens preferanser i bestillingssystemet;

7.2.3. første- og / eller tredjeparts informasjonskapsler med formål å vise kunden passende reklame og tilbud;

7.2.4. tredjeparts informasjonskapsler med formål å optimalisere markedskommunikasjon.

7.3. Kunden kan slette og / eller sperre informasjonskapslene som er lagret i enheten ved å endre nettleserinnstillingene. Dersom informasjonskapsler ikke brukes, kan det hende at bestillingssystemet ikke fungerer som det skal, og / eller noen funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige for kunden.

7.4. I tillegg til analytiske informasjonskapsler bruker bestillingssystemet pikselkoder (nettfyr) som hjelper å spore hvordan nettsiden til W-Glass OÜ www.w-glass.eu brukes. I forbindelse med dette behandles ingen data som muliggjør identifikasjon av personer.

 

8. REKLAMASJONER OG ANSVAR

8.1. Reklamasjoner sendes på e-post til info@w-glass.eu. Reklamasjonen skal inneholde kundens navn og kontaktopplysninger, reklamasjonsdato, klagens innhold og det skal vedlegges et dokument som bekrefter kjøpet.

8.2. Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for skader eller andre konsekvenser, inkludert forsinket leveranse, som følge av at kunden har gitt uriktig informasjon dersom det skyldes omstendigheter utenfor selgerens kontroll.

8.3. Selgeren påtar seg ikke ansvar for skader som er oppstått på grunn av feil bruk av varene.