Skjæring

Behandling av glass begynner fra skjæring. W-Glass har helautomatisk produksjonslinje for skjæring ESL-RS og kombinert linje Lisec Fit fra selskapet LISEC for skjæring av Cut+VB33 floatglass og laminert glass.

Vi skjærer glass med tykkelse 4 mm til 19 mm og med mål opp til 3210 mm x 6000 mm

 

Kantsliping

Glasskanter slipes etter hensikt og behov. Vi sliper glass med tykkelse 4-19 mm. Vi kan utføre både enklere teknisk sliping og fase- og fasettsliping på glass- og speilkanter.

Ved teknisk sliping av glass (også for spesialformer) bruker vi slipelinje Lisec KSR-25 som gjør det mulig å behandle glass med maksimale måle 2500 x 5000 mm.

For fasesliping av kanter bruker vi moderne og helautomatisk slipelinje Benteler TecGrinder som gjør det mulig å samtidig slipe to parallelle siden av et glass. Benteler TecGrinder tillater å behandle glass med maksimale mål 2300 x 4800 mm.

For behandling av rette åpninger og spesialformer bruker vi benken Bimatech Pratica GLP CNC. Bimatech Pratica tillater boring av standard åpninger med store mål, fresing av glass, samt kantbehandling av spesialformer med mål opp til 1400 x 3000 mm

 

Åpninger og utskjæringer

For boring av åpninger og utskjæringer bruker vi bore-/fresemaskiner Forvet Francesca FC 16M 1250 og Lisec Topdrill M-RX 200, hvorav den første tillater å behandle glass med tykkelse 4-12 mm og den andre glass med tykkelse 4-19 mm. På boremaskin Forvet kan man behandle glass med maksimale mål 2000 mm x 3600 mm og på Topdrill 2000 mm x 4800 mm

 

Fasett

Vi tilbyr fasettsliping for nesten alle typer glass med tykkelse 4-12 mm, minimumsmål 150 mm x 150 mm og maksimale mål 2000 mm x 2500 mm. For glass bestilt fra oss kan vi tilby fasettsliping med bredde 10-28 mm, noe vi utfører med italiensk maskin Bevel Var7

 

Herding av glass

Under herdingsprosessen blir glasset behandlet termisk ved å varme det i en spesiell herdeovn til smeltetemperaturen (ca 700 grader avhengig av glassets tykkelse), deretter avkjøles glasset raskt. Som et resultat av prosessen opprettholdes glassets gjenspeilings- og svellingsegenskaper, men glassets struktur og utholdenhet blir noe endret. Strukturen endrer seg slik at ved brudd av glass brytes termisk herdet glass i mange små biter sammenlignet med ubehandlet glass, og kantene er som vanlig sløve. Hva gjelder slitesterkhet er herdet glass opp til fem ganger sterkere enn vanlig glass med samme tykkelse, men man må huske at herdet glass ikke er sterkere i kantene og at det er spesielt svakt i hjørner.

Termisk herdet glass kan ikke lenger skjæres, bores eller slipes etter herding. Derfor må man behandle det før herding.

W-Glass har herdingslinje fra verdens ledende produsent av herdingsovner for glass type TAMGLASS HTF som tillater herding av glass med minimumsmål 280 mm x 100 mm og maksimale mål 2400 mm x 4800 mm

 

Laminering

Laminering er sammenkobling av to eller flere glass med en spesiell folie. For laminering bruker vi folier PVB, Sound Control PVB og EVA.

W-Glass bruker automatisk lamineringsmaskin LISEC IAS for laminering av glass som tillater å produsere laminat med flere lag med minimumsmål 200 mm x 400 mm og maksimale mål opp til 2600 mm x 5100 mm

 

Tilleggsinformasjon og bestilling