EAS /Stiftelse for næringsutvikling/

Innen rammene av „Selskapets utviklingsprogram“ i regi av EAS søkte OÜ W-Glass tilleggsmidler for å bringe nyskapende produkter på markedet og for å utvide eksportvirksomheten. I løpet av prosjektet utviklet vi nye nyskapende produkter – Switch-off glass og glassplater. Vi skapte også nødvendige vilkår for markedsføring av nye produkter innenfor rammene av prosjektet. Vi utarbeidet en portefølje av kompliserte glassbehandlingstjenester med ønske om å være mer konkurransedyktige i utlandet og å oppnå våre vekstformål raskere.

Utviklingsprosjektet får støtte fra midlene til Det europeiske fond for regional utvikling og prosjektet kostet til sammen 1 428 514 euro hvorav støttesummen var 499 979.90 euro. Prosjektet varte 23.03.2017 – 30.04.2018.