Myyntiehdot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Näitä W-Glass OÜ:n tilausjärjestelmän (jäljempänä ”tilausjärjestelmä”) myyntiehtoja (jäljempänä ”ehdot”) sovelletaan W-Glass OÜ:n osoitteessa https://www.w-glass.eu sijaitsevassa tilausjärjestelmässä tehtäviin tilauksiin. Tuotteiden myyjä on W-Glass OÜ (jäljempänä ”myyjä”), osoite Tööstuse 47, 10416 Tallinna, Y-tunnus 10823375, puhelin +372 612 0601 ja sähköposti info@w-glass.eu. Myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin henkilöiden (jäljempänä ”asiakas”) ja myyjän välisiin, W-Glassin tilausjärjestelmässä tehtäviin tuotteiden tilauksiin liittyviin oikeussuhteisiin.

1.2. Myyjällä on oikeus muuttaa ja täydentää myyntiehtoja yksipuoleisesti julkaisemalla päivitetyt ehdot osoitteessa https://www.w-glass.eu/muugitingimused/. Jos asiakas tilasi tuotteet ennen muutosten voimaantuloa, asiakkaan ja myyjän oikeussuhteisiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olleita ehtoja.

1.3. Asiakas voi ennen tuotteiden tilaamista tallentaa, tulostaa ja tarvittaessa esittää myyntiehdot uudelleen, ja asiakas hyväksyy ehdot tehdessään tilauksen tilausjärjestelmässä.

1.4. Myyntiehtojen lisäksi tilausjärjestelmässä tehtyihin tilauksiin sovelletaan Viron lakeja.

 

2. TILAUKSEN TEKEMINEN

2.1. Asiakas täyttää kaikki tarpeelliset tilausjärjestelmän kentät.

2.2. Myyjä lähettää tilausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2.3. Asiakas vahvistaa sähköpostiin lähetetyn tilausvahvistuksen ja hyväksyy siten kaikki tilausvahvistuksen sisältämät tiedot.

2.4. Sopimus tulee voimaan myyjän ja asiakkaan välillä tilauksen vahvistamisen jälkeen.

2.5. Hintaan lisätään vähimmäisveloitus 50 euroa, jos asiakas muuttaa jo vahvistamaansa tilausta.

2.6. Myyjä lähettää maksutiedot (lasku) asiakkaan sähköpostiin.

 

3. MAKSAMINEN

3.1. Asiakas maksaa tuotteet kokonaan laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä, ja toimituskulut maksetaan kohdan 4 mukaisesti.

3.2. Jos tilausvahvistuksen perusteella laadittua laskua ei makseta eräpäivään mennessä, viivästyskorko on 0,25 % eräpäivän ylittäneestä summasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä koko summan maksamiseen saakka.

 

4. TILAUKSEN VASTAANOTTAMINEN

4.1. Tilauksen noutaminen W-Glasista

4.1.1 Tilatut tuotteet noudetaan W-Glasin tehtaalta aukioloaikoina.

4.1.2. Tilatut tuotteet luovutetaan tilausnumeron perusteella.

4.1.3. Myyjä ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta silloin, kun kolmannet osapuolet ovat saaneet laskun kopion tai yksilöllisen tilausnumeron haltuunsa myyjästä riippumattomista syistä, ja tuotteet on luovutettu kyseisille kolmansille osapuolille.

4.1.4. Tuotteet on noudettava varastosta 3 arkipäivän kuluessa vahvistetusta toimitusajasta. Jos tuotteita ei noudeta kyseiseen määräaikaan mennessä, asiakkaalta veloitetaan tuotteiden säilyttämisestä 5 euroa/m2 vuorokaudessa. Hintoihin lisätään arvonlisävero 20 %.

4.1.5 Toimituskuluja ei veloiteta, jos tuotteet noudetaan W-Glasin tehtaalta.

4.1.6. Tuotteiden vaurioitumiseen liittyvä riski siirtyy asiakkaalle tuotteiden luovutushetkellä.

4.2. Tilauksen toimittaminen asiakkaalle

4.2.1. Asiakkaan on varmistettava, että tuotteet vastaanotetaan sovittuun aikaan sovitussa osoitteessa.

4.2.2. Tuotteita vastaanottaessaan asiakas sitoutuu purkamaan puiselle kuormalavalle ja muoviin pakatut lasit varovasti ja välttämään tuotteiden vaurioitumista.

4.2.3. Asiakkaan on ilmoitettava myyjälle viipymättä, jos asiakkaalle on lähetetty väärä tai viallinen tuote tai jos toimitetut tuotteet eivät ole asianmukaisessa kunnossa.

4.2.4. W-Glass OÜ pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden luovuttamista asiakkaalle, jos asiakas ei ole maksanut edeltäviä tilauksiaan.

 

5. STANDARDIT

5.1. Karkaistun lasin standardin EN 12150-1 mukaan laseissa on oltava kiinteä merkintä, josta ilmenee seuraavaa: Valmistajan nimi tai tuotemerkki ja eurooppalaisen standardin numero: EN 12150-1.

Jos asiakas on tilannut lasit ilman W-Glass OÜ:n karkaisumerkintää, kyseiselle tilaukselle ei anneta vaatimustenmukaisuustodistusta.

 

6. ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

6.1. Myyjällä on oikeus käyttää (mm. käsitellä) asiakkaan ilmoittamia henkilötietoja ja tilaustietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa silloin, kun se on tarpeen W-Glasin sivuston tilausjärjestelmässä tehdyn tilauksen käsittelemiseksi.

6.2 Myyjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

6.2.1. tilausjärjestelmässä tehdyn tilauksen käsittely

6.2.2. tilausjärjestelmän asiakastietojen ylläpito ja yhteydenpito asiakkaaseen

6.2.3. asiakkaan yhteydenottoihin vastaaminen

6.2.4. oikeutettu etu

6.2.5. kulutustottumusten analysointi

6.2.6. myyntiin liittyvien tilastotietojen laatiminen

6.2.7. tilausjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen.

6.3. Myyjä noudattaa kaikkia toimenpiteitä (mm. hallinnolliset, tekniset ja fyysiset) suojatakseen asiakkaiden henkilötiedot. Vain valtuutetut henkilöt pääsevät ja voivat muuttaa sekä käsitellä henkilötietoja.

6.4. Asiakkaalla on aina oikeus pyytää myyjältä omat henkilötietonsa, vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisemista ja järjestelmästä toiseen siirtämistä sekä henkilötietojen käsittelyn lopettamista. Pyydämme lähettämään pyynnöt sähköisesti W-Glass OÜ:n sähköpostiosoitteeseen info@w-glass.eu ja kirjoittamaan otsikkoriville ”Henkilötiedot”. Asiakkaan on allekirjoitettava vastaava pyyntönsä sähköisesti, jotta voimme taata henkilötietojen turvallisen käsittelyn. Myyjällä on oikeus hylätä pyyntö, jos asiakkaan henkilöllisyyttä ei voida varmentaa tai jos henkilötietoja ei voida lähettää turvallisesti.

6.5. Jos tilausjärjestelmäpalvelu rikkoo asiakkaan mielestä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia, asiakas voi ottaa yhteyttä W-Glass OÜ:hyn lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@w-glass.eu tai kääntymällä tietosuojaviranomaisen tai tuomioistuimen puoleen.

 

7. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

7.1. Tilausjärjestelmässä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa automaattisesti asiakkaan käyttämälle laitteelle. Evästeet keräävät tietoa siitä, miten asiakas käyttää tilausjärjestelmää. Evästeiden tavoitteena on parantaa sivuston käyttäjäkokemusta.

7.2. Tilausjärjestelmässä käytetään seuraavia evästeitä:

7.2.1. istuntoevästeet, jotka mahdollistavat tilausjärjestelmän käytön

7.2.2. pysyvät evästeet, joiden tarkoituksena on muistaa asiakkaan tilausjärjestelmässä tekemät valinnat

7.2.3. ensimmäisen ja/tai kolmannen osapuolen evästeet, joiden tarkoituksena on näyttää sopivia mainoksia ja tarjouksia

7.2.4. kolmannen osapuolen analysointiin käyttämät evästeet, joiden tarkoituksena on optimoida markkinointi.

7.3. Asiakas voi poistaa ja/tai estää laitteelleen tallennetut evästeet muuttamalla selaimen vastaavia asetuksia. Jos evästeet kielletään, tilausjärjestelmä ei välttämättä toimi tarkoituksenmukaisesti ja/tai asiakas ei voi käyttää tiettyjä järjestelmän ominaisuuksia.

7.4. Analysointiin käytettävien evästeiden lisäksi tilausjärjestelmässä käytetään pikseleitä (englanniksi ”pixel tag” ja ”web-beacon”), joiden avulla seurataan W-Glass OÜ:n sivuston www.w-glass.eu käyttöä. Tässä yhteydessä ei käsitellä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja.

 

8. REKLAMOINTI JA VASTUU

8.1. Pyydämme lähettämään reklamaatiot osoitteeseen info@w-glass.eu. Reklamaatioon tulee merkitä asiakkaan nimi ja yhteystiedot, reklamoinnin päivämäärä, esitettävän vaatimuksen tiedot, ja liittää oheen oston todistava asiakirja.

8.2. Myyjä ei vastaa asiakkaan tilauksen tekemisen yhteydessä ilmoittamista epätarkoista tiedoista aiheutuvasta vahingosta tai mistä tahansa muista seurauksista, muun muassa toimituksen viivästymisestä, jos se johtuu seikoista, joihin myyjä ei ole voinut vaikuttaa.

8.3. Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tilatun tuotteen käyttämisestä muuhun kuin määrätarkoitukseen, tai väärästä varastoinnista.