Sosiaalinen vastuu

Olemme 20 toimintavuotemme aikana toimineet yhä enemmän kestävän kehityksen ajattelutavan mukaisesti ja siihen liittyen olemme tehneet periaatteellisia muutoksia kohti ympäristöystävällisempää tuotantoa. Tiedostamme lisääntyvän vastuumme sekä organisaation tasolla että alueellisella tasolla. Vastuu edellyttää kuitenkin todellisten ja näkyvien tulosten aikaan saamista ja juurruttamista.

Johdonmukaisuuden ylläpitämisen ja tulosten tarkkailun helpottamiseksi olemme kehittäneet organisaatiossamme vihreämmän jalanjäljen toimintasuunnitelman. Olipa kyse sitten sähkön, veden, tasolasin, puun tai laminointikalvon vastuullisesta käytöstä tuotantoprosesseissamme, ne kaikki ovat meille erittäin tärkeitä ja kestävyyttä vaativia tuotantoresursseja. Lisäksi meillä on erittäin selkeä tulevaisuuden näkemys siitä, miten voimme kehittää tuotantoamme entistä ympäristöystävällisemmäksi ja miten pienentää CO2-jalanjälkeämme järjestelmällisesti.

Sosiaalisesti vastuullisena työnantajana haluamme tarjota alueellisella tasolla turvallisen työympäristön, jossa jokainen työntekijä tuntee olonsa tervetulleeksi ja työyhteisössä arvostetuksi. W-Glassin tarjoaman motivaatiopaketin tarkoituksena on ohjata työntekijöitä kohti elinikäistä kehitystä, luoda toisia arvostava työilmapiiri ja edistää tiimihengen muodostumista ja ylläpitämistä.

 

 

Raaka-aineet ja tuotantoresurssit

 

Hankimme kaikki tuotantoprosesseihimme tarvitsemamme raaka-aineet maailman johtavilta valmistajilta: kaiken tarvitsemamme lasin Pilkingtonilta ja AGC Flat Glassilta ja 95 % laminointikalvosta saksalaiselta Kuraray Europe GmbH:lta. Tavarantoimittajiemme valinta on perustunut vihreän ajattelutavan tukemiseen sekä kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttöön raaka-aineiden tuotannossa.

Tuotantolaitoksena tiedämme, kuinka paljon sähköä tarvitsemme päivittäiseen työhön. Siksi haluamme vuoteen 2025 mennessä tuottaa itse 30 % kaikesta tarvitsemastamme sähköstä rakentamamme uusiutuvan energian puiston avulla. Puuttuvan osan sähköntarpeestamme katamme Eesti Energian tuottamalla sähköllä, jonka tuotannosta 40 % on uusiutuvaa energiaa.

Olemme ryhtyneet todellisiin toimiin pienentääksemme CO2-jalanjälkeämme ja siksi istutamme säännöllisesti metsää. Olemme istuttaneet yhteensä yli 30,2 hehtaaria kuusen ja männyn taimia Sakun kunnassa ja Läänemaalla. Se on noin 68 500 tainta!

Sähkön lisäksi W-Glassin tuotannossa käytetään paljon vettä, jota voidaan käyttää kohtuullisia määriä ja harkiten. Siksi tuotantoprosessissamme sovelletaan veden uudelleenkäyttöä. Tulevaisuudessa haluamme käyttää sadevettä prosessivetenä.

Sähkön ja veden lisäksi pyrimme hyödyntämään tuotantoresursseja päivittäisessä työssämme mahdollisimman tehokkaasti ja optimoimaan tasolasin käytön niin, että siitä jää mahdollisimman vähän jäämiä. Keräämme talteen tuotannossa syntyvän lasijätteen: siitä 1,3 % käytämme itse lasinäytteiden valmistukseen ja loput toimitamme uudelleenkäyttöä varten lasin käsittelylaitoksille, joissa lasijäte saa uuden elämän. Erikseen kierrätetään myös lasipukkien purkamisesta/rakentamisesta syntyvä puujäte ja paketoinnista syntyvä pakkauskalvo.

 

Jatkuvan ja turvallisen työpaikan tarjoaja

 

Alueellisella tasolla haluamme jatkuvasti myötävaikuttaa taloudelliseen kehitykseen ja olla turvallisen työpaikan tarjoaja ja ylläpitäjä. Arvostamme kaikkia työntekijöitämme ja uskomme, että jokainen meistä ansaitsee parasta ja antaa panoksensa organisaatiolle. Olemme halunneet luoda parhaan mahdollisen työympäristön, jossa työntekijä voi kehittyä, opiskella ja kasvaa yhdessä työtovereiden kanssa.

Takaamme poikkeuksetta jokaiselle W-Glassin työntekijälle seuraavat mahdollisuudet:

  • Tasa-arvoiset mahdollisuudet. W-Glassin tiimi ei hyväksy syrjintää, ja tarjoamme tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä miehille että naisille iästä ja etnisestä tai uskonnollisesta taustasta riippumatta.
  • Työ- ja perhe-elämän tasapaino. Otamme huomioon työntekijän toiveet ja tarpeet tarjoamalla joustavan työaikataulun.
  • Tarvittava koulutus työpaikalla. Olipa kyseessä tuotantoyksikkömme tai toimistomme, takaamme jokaiselle uudelle työntekijälle parhaan mahdollisen koulutuksen ja tuen.
  • Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin ja muistaminen merkkipäivinä: syntymäpäivä, lapsen syntymä, joulu, laskiainen ja paljon muuta.