Försäljningsvillkor

1. ALLMÄNT

1.1. Föreliggande försäljningsvillkor för W-Glass OÜ:s hemsida (hädanefter kallat: beställningssystem) (hädanefter kallade villkor) gäller vid beställning på W-Glass OÜ:s webbsida webbadress https://www.w-glass.eu. Varorna säljs av W-Glass OÜ (hädanefter kallad: säljare), adress Tööstuse 47, 10416 Tallinn, organisationsnummer 10823375, tel +372 612 0601, e-postadress info@w-glass.eu. Villkoren gäller för alla rättsförhållanden mellan säljaren och alla personer som beställer varor genom W-Glass’ hemsida (hädanefter kallad: kund).

1.2. Säljaren har rätt att ensidigt göra ändringar och tillägg i villkoren som publiceras på webbadress https://www.w-glass.eu/muugitingimused/. Om kunden har gjort en beställning innan de ändrade villkoren träder i kraft tillämpas de villkor på rättsförhållandet mellan kunden och säljaren som gällde vid tidpunkten när beställningen gjordes.

1.3. Det är möjligt för kunden att spara villkoren innan köpet för eventuell retur och genom att göra en beställning via hemsidan godkänner kunden villkoren.

1.4 Förutom villkoren tillämpas Republiken Estlands gällande lagstiftning på beställningar gjorda via hemsidan.

 

2. ORDER

2.1. Kunden fyller i alla nödvändiga informationsfält om orden i beställningssystemet.

2.2. Säljaren skickar ett e-postmeddelande med orderbekräftelse till den e-postadress som kunden har angett.

2.3. Kunden godkänner orderbekräftelsen som skickats till e-postadressen och accepterar därigenom alla uppgifter angivna i orderbekräftelsen.

2.4. Avtalet mellan säljaren och kunden träder i kraft efter att ordern har bekräftats.

2.5. Om kunden gör ändringar i ordern efter att beställningen har bekräftats gäller ett pristillägg på minst 50 euro.

2.6. Information med betalningsuppgifter (faktura) skickas av säljaren till kunden via e-post.

 

3. BETALNINGSALTERNATIV

3.1. Kunden betalar priset för köpta varor i hel omfattning till det betalningsdatum som anges på fakturan, tillsammans med en leveransavgift enligt paragraf 4 i försäljningsvillkoren.

3.2. Vid utebliven och försenad betalning av fakturan som har ställts ut enligt orderbekräftelsen tillkommer en dröjsmålsränta på 0,25% per dag på skuldbeloppet tills full betalning sker.

 

4. LEVERANS

4.1. Hämtning av varor från W-Glass

4.1.1 Varor kan hämtas från W-Glass’ produktionsanläggning under dess öppettider.

4.1.2. Varorna lämnas ut till kunden mot ordernummer.

4.1.3. Säljaren åtar sig inget ansvar för skada som har orsakats kunden genom att utomstående har, av anledningar som inte beror på säljaren, fått åtkomst till en kopia av fakturan eller till det unika ordernumret och varorna har lämnats ut grundat på det.

4.1.4 Produkterna måste hämtas ut från lagret inom 3 arbetsdagar efter det bekräftade leveransdatumet. Om varorna måste lagerföras längre tas en lageravgift på 5 euro/m2 per dygn ut från kunden. Moms tillkommer med 20%.

4.1.5 Om varorna hämtas av kunden från W-Glass’ produktionsanläggning tillkommer ingen fraktavgift.

4.1.6. Risken för varorna övergår till kunden då varorna har tagits emot av kunden.

4.2 Leverans med bud

4.2.1. Kunden måste säkerställa att levererade varor tas emot på avtalad tid och adress.

4.2.2. Vid mottagning av varor åtar sig kunden att varsamt ta bort emballageplasten runt pallar med glas utan att skada produkterna.

4.2.3 Om kunden vid mottagning av varor upptäcker att han/hon har fått fel eller defekta varor eller att de levererade varorna inte är i gott skick måste säljaren omedelbart informeras därom.

4.2.4. W-Glass OÜ behåller rätten att stoppa leveranser till kunden om kunden inte har betalat för sina tidigare beställningar.

 

 

5. STANDARD

5.1. Standarden EN 12150-1 för härdat glas föreskriver krav på glasens bestående märkning som måste innehålla följande information: Tillverkarens namn eller varumärke, Europastandardens nummer: EN 12150-1.

Om kunden har beställt glas utan W-Glass OÜ:s härdningsstämpel utfärdas inget överensstämmelseintyg för beställningen.

 

6. BEHANDLING AV KUNDENS PERSONUPPGIFTER

6.1 Säljaren har rätt att använda (bl.a. behandla) av kunden lämnade personuppgifter och andra uppgifter i samband med köp i enlighet med gällande lagstiftning i den omfattning som är nödvändig för fullgörelse av den beställning som kunden har gjort genom hemsidapå W-Glass’ hemsida.

6.2 Säljaren behandlar kundens personuppgifter i följande syften:

6.2.1. fullgörelse av beställningar gjorda genom beställningssystemet;

6.2.2. administration av kundrelationen genom hemsida och kommunikation med kunden;

6.2.3. besvarande av kundens förfrågningar;

6.2.4. berättigat intresse;

6.2.5. undersökning av konsumtionsvanor;

6.2.6 försäljningsstatistik;

6.2.7. administration och utveckling av beställningssystemets möjligheter.

6.3 Säljaren vidtar alla nödvändiga skyddsåtgärder (inkl. administrativa, tekniska och fysiska åtgärder) för att skydda kundens personuppgifter. Det är bara personuppgiftsansvariga som har tillgång till uppgifterna för att ändra och behandla dessa.

6.4. Kunden har rätt att när som helst få ut de personuppgifter hos säljaren som rör honom/henne, rätt att begära rättelse eller överföring av kundens personuppgifter samt att behandlingen av hans/hennes uppgifter avslutas. Sådan begäran lämnas elektroniskt till W-Glass OÜ:s e-postadress info@w-glass.eu med förklaringen “Personuppgifter” i ämnesraden. För att kunna säkerställa säkerheten vid behandling av personuppgifter måste kundens begäran vara elektroniskt signerad. Säljaren har rätt att lämna kundens begäran obehandlad om kundens identitet inte kan identifieras eller om personuppgifter inte kan överföras på ett säkert sätt.

6.5. Om kunden finner att kundens rättigheter vid behandling av personuppgifter inom ramen för beställningssystemets tjänster äventyras, har kunden rätt att vända sig till W-Glass OÜ via e-postadress info@w-glass.eu, samt till dataskyddsinspektionen och till domstol.

 

7. ANVÄNDNING AV COOKIES

7.1 Hemsidaanvänder cookies. Cookies är små textfiler som kundens webbläsare lagrar automatiskt i enheten som kunden använder. Cookanvänds för att samla information om kundens sätt att använda beställningssystemet, i syfte att erbjuda kunden en bättre användarupplevelse.

7.2. Hemsidaanvänder följande cookies:

7.2.1. sessionskakor med syftet att möjliggöra beställningssystemets användning;

7.2.2. permanenta kakor med syftet att komma ihåg kundens preferenser i bestälningssystemet;

7.2.3 första- och/eller tredjepartskakor med syftet att visa kunden passande reklam och erbjudanden;

7.2.4. tredje parts analyskakor, med syftet att optimera marknadsföringskommunikation.

7.3. Kunden kan radera och/eller blockera de cookies som har lagrats i hans/hennes enhet genom att ändra sin webbläsares inställningar. När cookies inte används kan det hända att hemsida inte fungerar som det ska och/eller vissa funktioner är inte tillgängliga för kunden.

7.4. Förutom analyskakor använder hemsida pixeltaggar (pixel tags, web-beacons), som hjälper att spåra hur W-Glass OÜ:s webbsida www.w-glass.eu används. Inga uppgifter som möjliggör personidentifiering används i samband med det.

 

8. REKLAMATIONER OCH ANSVAR

8.1. Reklamationer lämnas till oss via e-postadress info@w-glass.eu. Reklamationen måste innehålla kundens namn och kontaktuppgifter, reklamationens datum, reklamationens innehåll och en inköpshandling som intygar köpet ska bifogas.

8.2. Säljaren åtar sig inget ansvar för skador eller andra konsekvenser, inkl. leveransdröjsmål, som har orsakats av att kunden har lämnat inkorrekta uppgifter beroende på omständigheter utanför säljarens kontroll.

8.3. Säljaren åtar sig inget ansvar för skador som har uppstått på grund av varornas icke ändamålsenliga användning.