Müügitingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1.  Käesolevad W-Glass OÜ tellimisüsteemi (edaspidi: tellimissüsteemi) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad W-Glass OÜ tellimissüsteemist tellimisel internetiaadressilt https://www.w-glass.eu. Kauba müüja on W-Glass OÜ (edaspidi: müüja), aadress Tööstuse 47, 10416 Tallinn, registrikood 10823375, tel +372 612 0601, e-posti aadress info@w-glass.eu. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel W-Glassi tellimissüsteemi vahendusel kauba tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.  Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.w-glass.eu/muugitingimused/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3.  Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub tellimissüsteemist tellimust esitades tingimustes sätestatuga.

1.4.  Tingimustele lisaks kohaldatakse tellimissüsteemist tellimust esitades Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

 

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Klient täitab tellimissüsteemis kõik tellimust puudutavad vajalikud infoväljad.

2.2. Müüja saadab kliendi poolt esitatud e-posti aadressile e-kirja tellimuse kinnituse kohta.

2.3. Klient kinnitab e-posti aadressile saadetud tellimuse kinnituse ja seeläbi aktsepteerib kõiki tellimuse kinnituses esitatud andmeid.

2.4. Müüja ja kliendi vahel jõustub leping peale tellimuse kinnitamist.

2.5. Tellimuse muutmine peale tellimuse kinnitamist kliendi poolt lisab hinnale minimaalselt 50 eurot.

2.6. Informatsiooni makse kohta (arve) saadab müüja kliendile e-kirjaga.

 

3. MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Klient tasub kauba ostmise korral kauba müügihinna täies ulatuses arvel esitatud maksetähtajaks ning kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4.

3.2. Tellimuse kinnituse alusel väljastatud arve mitte tasumisel määratud tähtajaks ning selle ületamisel rakendub arvele viivis 0,25% võlasummast päevas kuni võlasumma täieliku tasumiseni.

 

4. KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1. Kauba kättesaamine W-Glassist

4.1.1 Kauba väljastamine toimub W-Glassi tootmishoonest lahtioleku aegadel.

4.1.2. Kliendile väljastatakse kaup tellimuse numbri alusel.

4.1.3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.

4.1.4. Tooted kuuluvad laost väljastamisele 3 tööpäeva jooksul peale kinnitatud tarnetähtaega. Hilisema ladustamise eest maksab Klient laoteenust hinnaga 5 eurot/m2 ööpäevas. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

4.1.5 Kauba kättesaamisel W-Glassi tootmishoonest ei lisandu summale kohaletoimetamise tasu.

4.1.6. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise risk üle kliendile. 

4.2. Kauba kättesaamine kulleriga

4.2.1. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. 

4.2.2. Kauba kättesaamisel kohustub klient eemaldama pukkidele pakitud klaasi kilest ettevaatlikult, tooteid kahjustamata.

4.2.3. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat.

4.2.4. W-Glass OÜ jätab endale õiguse piirata kaupade väljastamist kliendile juhul, kui klient ei ole tasunud oma varasemate tellimuste eest.

 

5. STANDARD

5.1. Karastatud klaasi standard EN 12150-1 näeb ette klaaside markeerimise püsimärgistusena, mis peab sisaldama järgnevat infot: Tootja nimi või kaubamärk, Euroopa standardi number: EN 12150-1.

Kui klient on tellinud klaasid ilma W-Glass OÜ karastustemplita, siis antud tellimusele vastavustunnistust ei väljastata.

 

6. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1.  Müüjal on õigus kasutada (sh töödelda) kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt W-Glassi kodulehel tellimissüsteemis esitatud tellimuse täitmiseks. 

6.2 Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 

6.2.1. tellimissüteemi esitatud tellimuse täitmine;

6.2.2. tellimissüsteemi kliendisuhte haldamine ja kliendiga suhtlemine;

6.2.3. kliendi päringutele vastamine;

6.2.4. õigustatud huvi; 

6.2.5. tarbijaharjumuste uurimine;

6.2.6. müügistatistika koostamine;

6.2.7. tellimissüsteemi võimaluste haldamine ja arendamine. 

6.3. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

6.4. Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt W-Glass OÜ e-posti aadressile info@w-glass.eu, selgitava pealkirjaga “Isikuandmed”. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. 

6.5. Juhul, kui klient leiab, et tellimissüsteemi teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda W-Glass OÜ poole e-posti teel info@w-glass.eu, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole. 

 

7. KÜPSISTE KASUTAMINE

7.1. Tellimissüsteem kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient tellimissüteemi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust. 

7.2. Tellimissüsteemis kasutatakse järgmisi küpsiseid:

7.2.1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada tellimissüsteemi kasutamist; 

7.2.2. püsiküpsiseid, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid tellimissüsteemis;

7.2.3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsiseid, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi; 

7.2.4. kolmanda osapoole analüüsiküpsiseid, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine. 

7.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi tellimissüsteem plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad. 

7.4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab tellimissüsteem piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse W-Glass OÜ veebilehe www.w-glass.eu kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. 

 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1.  Pretensiooni esitamiseks palume pöörduda e-posti teel aadressile info@w-glass.eu. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

8.2.  Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.3.  Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.