Sotsiaalne vastutus

20 tegevusaasta jooksul oleme aina enam lähtunud säästlikkust mõttelaadist, mille käigus teinud põhimõttelisi muudatusi loodussäästlikuma tootmise suunas. Tajume kasvavat vastutust nii organisatsiooni kui ka piirkonna tasandil. Vastutus nõuab aga reaalsete ja silmaga nähtavate tulemuste elluviimist ning juurutamist.

Järjepidevuse säilitamiseks ja tulemuste monitoorimiseks oleme organisatsiooni siseselt välja töötanud rohelisema jalajälje tegevuskava. Olgu selleks tootmisprotsessides vastutustundlikult elektrienergia, vee, lehtklaasi, puidu või lamineerimiskile kasutamine – kõik on meile eranditult olulised ning jätkusuutlikkust nõudvad tootmisressursid. Veel enam, omame väga selget tulevikuvisiooni, kuidas muuta oma tootmine veel loodussõbralikumaks ning kuidas süsteemselt vähendada oma CO2 jalajälge.

Sotsiaalselt vastutustundliku tööandjana soovime piirkondlikul tasandil olla turvalise töökoha pakkujad, kus iga töötaja tunneks end oodatult ning kollektiivis väärtustatult. W-Glassi poolt pakutava motivatsioonipaketi eesmärk on suunata töötajaid elukestvale arengule, luua teineteisest lugupidav töökeskkonda ja soodustada meeskonnavaimu tekkimist ning püsimist

 

Tooraine ning tootmisressursid

 

Tootmisprotsessideks vajaliku tooraine ostame sisse maailma juhtivatelt tootjatelt –  kogu vajaliku klaasi klaasitootjatelt Pilkington ja AGC Flat Glass, 95% lamineerimiskilest ostame Saksamaa tootjalt Kuraray Europe GmbH. Tarnijate valikul olema lähtunud rohelise mõtteviisi toetamisest ning tooraine tootmisel kasutatavast taaskasutatud/ümbertöödeldud materjali hulgast.

Tootmisettevõttena teame, kui palju vajame oma igapäevatööks elektrienergiat. Just seetõttu soovime aastaks 2025 30% kogu vajaminevast elektrienergiast toota ise –  kasutades enda ehitatud taastuvenergiaparki. Ülejäänud elektrienergiavajaduse katame Eesti Energia elektriga, mille toodangust 40% on toodetud taastuvenergiast.

Astume reaalseid samme oma CO2 jalajälje vähendamise suunas ning istutame regulaarsel metsa. Kokku oleme istutanud Saku valda ning Läänemaale hariliku kuuse ning männi istikuid enam kui 30,2 hektarit. See on ligikaudu 68 500 istikut!

Elektrienergia kõrval on W-Glassi tootmise jaoks olulisel kohal vee kasutamine, mida saab kasutada mõistlikus koguses ning läbimõeldult. Seetõttu rakendame tootmisprotsessis vee korduskasutamist. Tulevikuvisioonis soovime tehnoloogilise veena kasutada sadevett.

Lisaks elektrienergiale ja veele püüame oma igapäevatöös tootmisressursse juhtida võimalikult efektiivselt ning optimeerida lehtklaasi kasutamist viisil, mis tekitab võimalikult vähe jääke. Tekkinud klaasijäägid kogume kokku – sellest 1,3% kasutame ise ära klaasinäidiste tootmiseks ning ülejäänud saadame ümbertöötlusjaamadesse taaskasutuse eesmärgil, kus lehtklaasi jääkidele antakse uus elu. Niisamuti klaasipukkide lammutamisel/ehitamisel tekkinud puidujäägid ning pakendamisel tekkinud kile läheb kõik eraldi taaskasutusse.

 

Järjepideva ning turvalise töökoha pakkujad 

 

Piirkonna tasandil soovime anda järjepideva panuse majandusarengusse ning olla turvalise töökoha loojad ning säilitajad. Väärtustame kõiki oma töötajaid ja usume, et igaüks meist väärib parimat ja annab organisatsiooni oma panuse. Töökeskkonna loomisel oleme lähtunud soovist pakkuda töötajale parimat võimalikku keskkonda, kus areneda, õppida ja kasvada koos kolleegidega.

Eranditult igale W-Glassi töötajale tagame:

  • Võrdsed võimalused. W-Glassi kollektiiv ei tolereeri diskrimineerimist, pakume võrdseid võimalusi nii meestele kui ka naistele, olenemata vanusest, etnilisest kuulumisest või religioosest taustast.
  • Töö- ja eraelu tasakaalu. Arvestame töötaja soovide ja vajadustega pakkudes paindlikku töögraafikut.
  • Vajaliku väljaõppe töökohal. Olgu selleks meie tootmisüksus või kontor, igale uuele töötajale tagame parima võimaliku väljaõppe ning toetuse.
  • Osavõtu ühisüritustel ning meelespidamise tähtpäevadel – sünnipäev, lapse sünd, jõulud, vastlapäev ning palju muud.