Samhällsansvar

Under våra 20 verksamma år, har vi alltmer utgått från en hållbarhetsmentalitet och under denna tid har vi gjort fundamentala förändringar i riktning mot mer hållbar produktion. Vi känner ökat ansvar både på företags- och lokalnivå. Ansvaret kräver dock att åtgärder genomförs som ger praktiska och påtagliga resultat.

För konsekvent genomförande och för att övervaka resultaten har vi tagit fram en handlingsplan för ett grönare fotavtryck inom företaget. Oavsett om det är ansvarsfull användning av el, vatten, maskinglas, trä eller lamineringsfilm i produktionsprocesserna – alla är de, utan undantag, viktiga produktionsresurser som kräver hållbarhet. Dessutom har vi en mycket tydlig framtidsvision om hur vi kan göra vår produktion ännu mer miljövänlig och hur vi systematiskt kan minska vårt ekologiska fotavtryck.

Som socialt ansvarstagande arbetsgivare vill vi erbjuda en trygg arbetsplats på lokal nivå, där varje medarbetare känner sig välkommen och uppskattad. Syftet med motivationspaketet som erbjuds av W-Glass är att leda medarbetarna i riktning mot livslångt lärande, att skapa en respektfull arbetsmiljö och främja att laganda uppstår och består.

 

 

Råvaror och produktionsresurser

 

Vi köper alla nödvändiga råvaror från världens ledande producenter – Pilkington och AGC Flat Glass. 95% av all lamineringsfilm köps från den tyska tillverkaren Kuraray Europe GmbH. Vid valet av leverantörer har vi utgått från ett grönt tankesätt och tagit hänsyn till mängden återvunnet material som används vid produktionen av varorna.

Som tillverkande företag vet vi hur mycket el vi behöver för vårt dagliga arbete. Det är därför vi siktar på att år 2025 själva kunna producera 30% av all el vi behöver, i en energipark för förnybar el som vi bygger själva. Resten av elbehovet täcks av el från Eesti Energia, vars el till 40% är förnybar.

Vi tar praktiska steg i riktning mot att minska vårt ekologiska fotavtryck och planterar regelbundet ny skog. Totalt har vi planterat mer än 30,2 hektar gran-och tallplantor i Saku kommun och Läänemaa landskap. Det är cirka 68 500 plantor!

Förutom el är användningen av vatten, som kan användas genomtänkt och i rimlig mängd, viktigt i W-Glass produktion. Därför utnyttjar vi återanvändning av vatten i produktionsprocessen. I framtiden vill vi använda regnvatten som tekniskt vatten.

Förutom el och vatten strävar vi efter att hantera även andra produktionsresurser så effektivt som möjligt i vårt dagliga arbete och att optimera användningen av maskinglas till att ge så få rester som möjligt. Vi samlar in de resulterande glasresterna, 1,3% av dem använder vi själva för produktion av glasprover, och resten skickas till återvinningsanläggningar för återanvändning, och där får resterna av maskinglaset nytt liv. På samma sätt återvinns resterna av trä från glasstativ och förpackningsplast separat.

 

Erbjuder en hållbar och säker arbetsplats

 

På lokalplanet vill vi lämna ett hållbart bidrag till den ekonomiska utvecklingen genom att skapa och bevara trygga och säkra arbetsplatser. Vi värdesätter alla våra medarbetare och tror att var och en av oss förtjänar det bästa och bidrar till företagets framgång. När vi skapar arbetsmiljön har vi vägletts av en önskan att ge medarbetarna bästa möjliga miljö att utvecklas, vidarebilda sig och växa tillsammans med kollegorna.

Utan undantag garanterar vi för varje anställd hos W-Glass:

  • Lika möjligheter W-Glass och våra medarbetare tolererar inte diskriminering, vi erbjuder lika möjligheter för män och kvinnor, oavsett ålder, etnicitet eller religiös bakgrund.
  • Balans mellan arbete och privatliv Vi tar hänsyn till arbetstagares önskemål och behov genom att erbjuda ett flexibelt arbetsschema.
  • Nödvändig utbildning på arbetsplatsen. Oavsett om det gäller vår produktionsanläggning eller kontoret, så garanterar vi varje ny medarbetare bästa möjliga utbildning och stöd.
  • Deltagande i gemensamma evenemang och uppmärksammande av högtidsdagar – födelsedag, barnafödsel, jul, fettisdagen och många fler.