Skärning

Bearbetning av planglas börjar med skärning av glas. W-Glass har företaget LISEC’ helautomatiska skärningslinje ESL-RS och en kombinerad produktionslinje Lisec Fit.Cut+VB33 för skärning av floatglas och laminerat glas.

Vi skär planglas med tjocklek 4 mm till 19 mm och med mått ända till 3210 mm x 6000 mm

 

Kantslipning

Glasets kanter slipas enligt behov, utifrån glasets ändamål. Vi slipar glas med tjocklek 4-19 mm. Vi kan behandla glas- och spegelkanter såväl med enklare teknisk slipning som med fasning och fasettslipning.

För teknisk slipning av glas (inkl. specialutformat glas) använder vi sliplinjen Lisec KSR-25 som möjliggör bearbetning av glas med max mått 2500 x 5000 mm.

För fasning av kanter använder vi Benteler TecGrinders moderna helautomatiska sliplinje som låter slipa två parallella sidor samtidigt på glaset. Benteler TecGrinder möjliggör bearbetning av glas med max mått 2300 x 4800 mm.

För bearbetning av hål och specialutformat planglas använder vi Bimatech Pratica GLP CNC-utrustning. Bimatech Pratica möjliggör borrning av stora hål, fräsning och specialutformad kantbearbetning för glas med mått ända till 1400 x 3000 mm

Hål och urtag

För borrning av hål och för urtag använder vi Forvet Francesca FC 16M 1250 och Lisec Topdrill M-RX 200 borr- och fräsmaskiner varav den ena möjliggör bearbetning av glas med tjocklek 4-12 mm och den andra glas med tjocklek 4-19 mm. Forvets borrmaskin är för bearbetning av glas med max mått 2000mm x 3600mm och Topdrill maskin för max 2000mm x 4800mm glas

 

Fasettering

Vi erbjuder fasettering för nästan alla sorters glas med tjocklek 4-12 mm och med min. mått 150 mm x 150 mm och max. mått 2000mm x 2500mm. För glas beställda av oss kan vi erbjuda fasettslipning med bredd 10-28 mm som vi gör med användning av det italienska företagets Zafferani Bevel Var7-maskin

 

Härdning av glas

I härdningsprocessen värmebehandlas glas i särskilda härdningsugnar tills det når glasets smältpunkt (ca 700 grader beroende på glastjocklek) och kyls därefter snabbt ner. Genom en sådan process behåller glaset sina reflekterande och expansionsegenskaper samtidigt som glasets struktur och hållfasthet ändras. Strukturändringen innebär att när termiskt härdat glas krossas, granuleras det i massor av små bitar utan vassa kanter, i motsats till obehandlat glas. Vad gäller hållfasthet har härdat glas upp till fem gånger högre hållfasthet jämfört med obehandlat glas med samma tjocklek, men man bör komma ihåg att härdat glas har lägre hållfasthet på kanterna och i synnerhet i hörn.

Termiskt härdat glas kan inte längre skäras, borras eller slipas efter härdning. Därför måste all bearbetning ske innan härdning.

W-Glass använder en härdningslinje från världens ledande tillverkare TAMGLASS HTF som gör det möjligt för oss att härda glas med min. mått 280 mm x 100 mm och max. mått 2400 mm x 4800 mm.

Laminering

Laminering innebär att två eller flera glas sammanfogas med hjälp av särskild lamineringsfilm. Vi använder PVB, Sound Control PVB och EVA lamineringsfilm.

W-Glass använder automatisk lamineringslinje LISEC IAS som gör det möjligt för oss att tillverka flerskiktat laminatglas med min. mått 200mm x 400mm och max. mått upp till 2600mm x 5100mm.

 

Närmare information och beställing